Spring naar content
Allsetra Viloc overname website pagina (1) - aangepast

PERSBERICHT | 15 juni 2023

Overname Viloc door Allsetra

Allsetra’s overname van Viloc’s activa brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee.

AMERSFOORT, 15 juni 2023 – Allsetra, een toonaangevende leverancier van anti-diefstal oplossingen, is verheugd de overname aan te kondigen van geselecteerde activa van Viloc N.V., een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in het traceren van o.a. klein materieel en tweewielers. Deze strategische stap heeft als doel Allsetra’s mogelijkheden te vergroten en haar leidende positie binnen de anti-diefstal industrie verder te verstevigen.

De overname van Viloc’s activa sluit aan bij Allsetra’s streven naar voortdurende innovatie en het leveren van uitgebreide anti-diefstal oplossingen aan haar klanten. Door het integreren van de geavanceerde technologieën en expertise verkregen uit deze overname, zal Allsetra haar productaanbod verder versterken en haar bereik uitbreiden in het beveiligen van waardevolle activa in verschillende industrieën.
Allsetra’s overname van Viloc’s activa brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee:

Uitgebreide technologie portfolio: De overname van Viloc voegt een reeks geavanceerde low power asset tracking technologieën toe aan Allsetra’s bestaande oplossingen. Dit stelt Allsetra in staat om nog meer geavanceerde en uitgebreide anti-diefstal oplossingen te leveren aan haar klanten.

Uitbreiding Research & Development team: Met de toevoeging van Viloc krijgt Allsetra toegang tot waardevolle inzichten uit onderzoeken en nieuwe innovaties. De komst van het Viloc R&D team zal verdere innovatie stimuleren en de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde anti-diefstaltechnologieën versnellen, waardoor het concurrentievoordeel van het bedrijf wordt versterkt.

Verhoogde aanwezigheid op de Micromobility markt: Allsetra vergroot haar internationale marktbereik in de diefstalbeveiliging van e-steps, e-scooters en e-bikes.

Het is belangrijk om te verduidelijken dat Allsetra’s overname alleen de activa van Viloc betreft en niet het bedrijf zelf.

 

——— English ————-

AMERSFOORT, 15th of June 2023 – Allsetra, a leading provider of anti-theft solutions, is pleased to announce the acquisition of selected assets of Viloc N.V., a Belgium company specializing in asset tracking. This strategic move aims to enhance Allsetra’s capabilities and further solidify its leading position within in the anti-theft industry.

The acquisition of Viloc’s assets aligns with Allsetra’s commitment to continuous innovation and providing comprehensive anti-theft solutions to its customers. By incorporating the advanced technologies and expertise gained from this asset acquisition, Allsetra will further strengthen its product offerings and expand its reach in safeguarding valuable assets across various industries.

Allsetra’s acquisition of Viloc’s assets brings several key advantages:

Expanded Technology Portfolio: The incorporation of Viloc’s assets adds a range of cutting-edge low power asset tracking technologies to Allsetra’s existing solutions. This expanded technology portfolio will enable Allsetra to deliver even more advanced and comprehensive anti-theft solutions to its clients.

Enhanced Research and Development: With the addition of Viloc’s assets, Allsetra gains access to valuable research and development resources. The Viloc R&D team will fuel further innovation and accelerate the development of new and improved anti-theft technologies, strengthening the company’s competitive edge.

Increased Market Presence: By leveraging the acquired assets, Allsetra can extend its international market reach and cater to a broader customer base especially within the Micromobility market securing e-scooters, e-mopeds and e-bikes.

It is important to clarify that Allsetra’s acquisition solely involves the assets of Viloc and not the company itself.